• Boetebeleid bij gele en rode kaarten

  Met de intrede van het Digitaal Wedstrijd Formulier (DWF) waarop de scheidsrechter naast de uitslag ook mogelijke overtredingen vermeldt (gele of rode kaarten) is een nieuwe situatie ontstaan wat betreft de boetes. Het aantal strafcodes is teruggebracht van meer dan 20 tot 8 codes met omschrijvingen. 

  Onze vereniging heeft als beleidstuk in het verleden de codes hiervan gehanteerd bij de beoordeling of de boete behorende bij de ontvangen kaart de goede naam van de vereniging wel of niet ernstig in gevaar brengt.  Het lopende seizoen gebruiken we als overgangsseizoen naar een nieuwe verdeling.

  M.i.v. het seizoen 2019-2020 is het beleid als volgt vastgesteld door het bestuur:

  • de boetes behorende bij strafcodes 1 t/m 4 komen voor rekening van de club
  • de boetes behorende bij de codes 5 t/m 8 komen voor rekening van de betreffende speler, die de boete aan de vereniging betaalt.

  Alle boetes worden door de KNVB via automatische incasso bij de vereniging geïnd. De strafcodes zijn als volgt omschreven:

  1. Gele kaart
  2. Onreglementair voorkomen van een doelpunt of ontnemen van een duidelijke scoringskans
  3. Ernstig gemeen spel (tijdens een duel om de bal)
  4. Gewelddadige handeling (buiten een duel om de bal)
  5. Beledigen
  6. Bedreigen
  7. Spuwen
  8. Overige overtredingen begaan door teamofficials

  In aanvulling op de 8 codes zijn er op het ditaal wedstrijdformulier (DWF) gesloten vragenlijsten die eenvoudig in te vullen zijn en waarna er doorgaans een voldoende helder beeld ontstaat van de bijbehorende overtreding. Hierdoor worden er voor de meeste overtredingen geen aanvullende rapportages van (assistent-)scheidsrechters meer verlangd. 

  De hoogte van de boetes wordt jaarlijks door de KNVB aangepast. Voor het seizoen 2019-2020 bedragen de boetes:

  Senioren

  • € 14,50 voor de eerste registratie evenals de de eventuele daaropvolgende registratie, tot en met de derde registratie
  • € 22,90 per registratie vanaf de vierde registratie
  • € 22,90 bij strafoplegging bij directe straffen, evenals bij twee waarschuwingen in één wedstrijd

  Junioren en pupillen

  • € 6,60 voor de eerste registratie evenals de de eventuele daaropvolgende registratie, tot en met de derde registratie
  • € 13,00 per registratie vanaf de vierde registratie
  • € 13,00 bij strafoplegging bij directe straffen, evenals bij twee waarschuwingen in één wedstrijd
rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide