• Regels

  In het kader van onze "Normen en waarden" en tevens om iedereen een nette, en schone accommodatie aan te kunnen bieden, is het van essentieel belang dat eenieder zich conformeert aan onderstaande 13 clubregels en bepalingen. 

  1. Tijdens trainingen zijn trainers verantwoordelijk voor het correct gebruik van kleedlokalen, en de accommodatie. Tijdens wedstrijden ligt deze verantwoording bij de leiders. Hier dient strikt op toegezien te worden, misbruik of vernieling ed, dient direct gemeld te worden bij de betreffende technisch (jeugd)coördinator, en bij het verantwoordelijke bestuurslid accommodatie.
  2. Alle trainingen worden verzorgd op de aangegeven trainingslocatie, zoals bepaald is in het trainingsschema, enkel in overleg met het verantwoordelijke bestuurslid accommodatie mag hiervan worden afgeweken.
  3. Trainers zien toe op juist gebruik van spelmateriaal, ballen, pionnen, hesjes, etc, en zorgen ervoor dat deze materialen weer op de juiste plaatsen in het materialenhok opgeborgen worden.
  4. Voetbalschoenen schoonmaken en uitkloppen bij de speciaal daarvoor geplaatste borstels, en beslist niet in de kleedkamers of tegen de muren van het gebouw aan.
  5. Tijdens wedstrijden dienen alle spelers het hoofdveld te betreden en weer te verlaten via de ingang op de hoek van het veld, en niet via het pad naar de kantine-entree.
  6. Leiders en trainers zien erop toe, dat spelers die op het 2e veld moeten spelen of trainen, via het daarvoor aangelegde (veilige) pad lopen, en steken de straat over via de oversteekplaats.
  7. Kleine (pupillen) goals dienen altijd verankerd te worden, en na gebruik weer op daarvoor ingerichte stallingplaatsen opgeruimd, en aan de ketting gelegd te worden.
  8. De kantine of bestuurskamer/commissiekamer  mag niet met voetbalschoenen betreden worden.
  9. Roken in de kleedkamers is niet toegestaan.
  10. Alcoholhoudende dranken in de dug-outs is niet toegestaan.
  11. Begeleiding is verantwoordelijk voor het correct dragen van clubkleding tijdens wedstrijden, en het compleet houden en beheren van door de vereniging versterkte clubkleding. 
  12. Misdragingen van spelers t.o.v scheidsrechters, tegenstanders, etc dienen door de verantwoordelijke leiders, en/of trainers gemeld te worden bij de dienstdoende coördinator.
  13. Boetes voortvloeiende uit gele of rode kaarten, of andere overtredingen, worden conform bestuursbesluit 02-2003 door speler(s) zelf betaald.

   

  Als iedereen bovenstaande 13 clubregels respecteert, naleeft en ten uitvoer brengt, kunnen wij die waarde(n) volle club zijn, die we graag met z'n allen nastreven.
   
  "Met gebruik van goede waarden en normen zullen wij een echte eenheid vormen."
rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide