• Gebruik kunstgrasveld Jan van Arckel

  Sinds de start van seizoen 2016-2017 beschikt ons sportpark D’n Huybert over een uitgebreid terras en een gloednieuw kunstgrasveld. Hoewel een kunstgrasveld vergeleken met natuurgrasvelden een stuk minder onderhoud nodig heeft, is een onderhoudsvrij kunstgrasveld een illusie. Elk kunstgrasveld heeft onderhoud nodig. Verontreinigingen zijn funest voor elke kunstgrasconstructie. Zwerfvuil, bladeren en takjes, maar ook kleinere deeltjes zoals mos, algen en fijne zandkorrels zorgen ervoor dat de bovenlaag dicht gaat zitten. Zo vormt zich een harde laag die leidt tot gladheid, verminderde waterdoorlatendheid en verhoogde blessuregevoeligheid. Ook de levensduur van een kunstgrasveld heeft hier natuurlijk onder te lijden. Als trainer, leider, speler, lid, supporter en ook ouder hebben wij allen de verantwoordelijkheid om toe te zien op naleving van onderstaande kunstgrasregels.

  De 18 kunstgrasregels van Jan van Arckel

  1. Het kunstgrasveld is uitsluitend toegankelijk voor de spelers, hun teamleiders, coaches/trainers en wedstrijdofficials.
  2. Ouders, supporters, overig publiek en huisdieren behoren achter de speelveldomheining. Ook het staan van toeschouwers/publiek tegen de binnenkant van de veldafscheiding is dus niet toegestaan.
  3. Betreed het veld uitsluitend via de toegangspoorten. Niet over de hekken klimmen.
  4. Toegang alleen met schone voetbalschoenen met kunststofnoppen. Maak hiervoor gebruik van de schoonloopmatten en/of borstels. Voetbalschoenen met metalen noppen zijn niet toegestaan.
  5. Geen kauwgom op het kunstgrasveld
  6. Geen etenswaren of dranken op het kunstgrasveld. Bidons met water zijn wel toegestaan.
  7. Geen glaswerk op het kunstgrasveld.
  8. Roken, vuur of hete voorwerpen op de speelvelden zijn absoluut verboden. Dit geldt ook voor de dug-outs.
  9. Verplaatsbare (grote) doelen mogen niet gesleept of geduwd worden. Optillen dus.
  10. Aan het eind van de training of wedstrijd de verplaatsbare doelen opruimen op de daarvoor bestemde plek. Tijdens wedstrijden op een heel veld mogen er geen verplaatsbare doelen in de uitloopstroken.
  11. staan.
  12. Het is niet toegestaan om met opzet c.q. bewust tegen de omheining te schieten.
  13. Het is verboden in de netten of ballenvangers te hangen of te klimmen.
  14. Voertuigen, kinderwagens en/of buggy’s op het speelveld zijn verboden.
  15. Het is verboden zich met de fiets rondom het veld te begeven. Fietsen dienen in de fietsstalling te worden gezet.
  16. Het is ten strengste verboden om scherpe voorwerpen (bijv. paraplu) in het kunstgras prikken/steken.
  17. Spugen op de kunstgrasvelden is een zeer onhygiënische bezigheid en nadrukkelijk wordt een ieder verzocht dit na te laten.
  18. Meld beschadigingen of onvolkomen altijd direct via leider of trainer aan het bestuur.
  19. De vereniging behoudt zich het recht voor om schade te verhalen.

  Rubberkorrels
  Na de training of wedstrijd de kleding goed uitschudden. De rubberkorrels zijn namelijk schadelijk voor de wasmachine. Jan van Arckel is niet aansprakelijk voor eventuele schade aan wasmachines. We vragen de leiders om dit aan de ouders kenbaar te maken.

  Festiviteiten
  - Het is niet toegestaan prijsuitreikingen op de (kunst)grasvelden te houden c.q. te organiseren (=grote massa mensen zonder geschikt schoeisel op het veld). Hiervoor zijn terras en/of kantine beschikbaar.
  - Het is bij het behalen van een kampioenschap of andere festiviteit niet toegestaan confetti, slingers, ballonen en dergelijke op de velden te gebruiken dan wel af te schieten of te strooien.
  - Het gebruik van springkussens is op de kunstgrasvelden niet toegestaan.

  Trainers en leiders
  Het spreekt voor zich dat de trainers, leiders en kaderleden een voorbeeld zijn voor onze (jeugd)leden, daarom worden zij worden dringend verzocht er op toe te zien dat de regels worden nageleefd. Ook als de regels vóór, tijdens of na de trainingen of wedstrijden al dan niet door eigen spelers of spelers van andere elftallen niet worden nageleefd, spreek deze personen erop aan. Houdt een ieder zich aan deze regels dan hebben we met z’n allen lang plezier van ons sportcomplex. Het is slechts een kleine moeite en echt heel simpel!

  Alvast bedankt voor de medewerking en veel voetbalplezier op ons mooie sportcomplex.
  Het bestuur van Jan van Arckel

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide