• Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2021

  Beste Leden,

  Op 15 oktober 2021 zal de regulier algemene ledenvergadering plaats vinden van vv Jan van Arckel. Aangezien we door corona in 2020 geen alv hebben kunnen organiseren zullen er ook nog een aantal formaliteiten uit 2020 worden behandelt tijdens de vergadering. In deze uitnodiging vragen we vast extra aandacht voor het volgende: op de agenda staat een statutenwijzing. De concept statuten zijn te vinden op de bestuurspagina. (Tevens is hier de agena te vinden.) Deze wijziging is noodzakelijk, omdat er per 1 juli 2021 een nieuwe wet in werking is getreden. Onze oude statuten d.d. 1996 voldeden niet meer aan deze wet. Daarnaast werd het ook tijd om de statuten wat te moderniseren. Om deze wijziging door te kunnen zetten zijn er een aantal eisen.

  “Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste tweederde van de uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin tenminste tweederde van de leden aanwezig is of vertegenwoordigd is. Indien geen tweederde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is, wordt binnen vier weken op een andere datum daarna een tweede vergadering bijeen geroepen en gehouden, waarin over het voorstel, zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden, een besluit kan worden genomen, mits met een meerderheid van tenminste tweederde van de geldig uitgebrachte stemmen.”

  Om deze wijziging in één keer te laten slagen hebben we het volgende bedacht: via deze link kun je jouw stem laten gelden. Ben je zelf geen lid maar je kind(eren) wel, dan mag je voor élk kind één stem laten gelden. Dit kan via dezelfde link. Voor elke stem (lid) moet een apart formulier worden ingevuld. Deze online stemmen en de stemmen tijdens de ALV zullen de uitslag van de stemming bepalen. Online stemmen dan helaas niet anoniem. In eerste plaats zal alleen de secretaris weten wie er gestemd hebben. Hij zal de stemmen anonimiseren.

  Wie is er welkom?
  Alle verenigingsleden van 18 jaar en ouder zijn stemgerechtigd en welkom. Alle leden die jonger zijn dan 18 jaar mogen door één van de ouders/verzorgers worden vertegenwoordigd. In dat geval is de ouder/verzorger dus stemgerechtigd.

  Samengevat:
  Wie: alle leden
  Wat: ALV
  Waar: kantine JvA
  Wanneer: 15 oktober 2021
  Hoe laat: 20.00uur

  Hopelijk tot dan! 

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide