• Corona

  Goedemiddag allemaal, het zal jullie niet ontgaan zijn dat er weer negatieve ontwikkelingen zijn op gebied van Covid-19. Wij als bestuur hebben daar gisteren over vergaderd, mede naar aanleiding van de situatie met Nulandia en ook het feit dat onze regio waarschijnlijk morgen officieel wordt opgeschaald naar en hogere risico klasse. Lees daarom bijgaand bericht graag goed door en deel het ook in alle elftal groesapps. Alvast bedankt voor jullie medewerking namens het bestuur.

   

  Beste leden van Jan van Arckel,

  Het zal niemand zijn ontgaan dat het aantal Corona-gevallen toch weer aanzienlijk is toegenomen de laatste weken, maar vooral dagen. Dat betekent helaas dat we ook als voetbalclub weer in toenemende mate alert moeten zijn.

  Wat doen we & wat vragen we van jullie?

  We hadden al een aantal maatregelen getroffen om een veilig bezoek aan de kantine en velden te garanderen.  Die blijven van kracht, en zijn:

  • Een richtingsverkeer in de kantine, duidelijk met pijlen aangegeven. Er is dus ook 1 ingang en 1 uitgang – die zijn duidelijk aangegeven.
  • Ontsmettingsmiddel om handen te reinigen bij de ingang van de kantine & richting de toiletten
  • Registratie van bezoekers bij de ingang van de kantine
  • Duidelijke communicatie van de 1,5 meter richtlijn

  Het zijn niet alleen de maatregelen die we hebben getroffen die ons helpen om de leden van de club gezond te houden en te voorkomen dat we een Corona-infectiebron worden. Het is vooral gedrag van ons allen om ons aan de maatregelen te houden.

  We zijn een vrijwilligersorganisatie en hebben geen handhavers. De handhavers van de regels zijn we zelf en vragen daarom om jullie medewerking.

  Als we niet in staat zijn om onszelf daaraan te houden, lopen we het risico om tegen forse boetes aan te lopen. Dat willen we, in het belang van de club voorkomen. Mocht het nodig zijn, zullen we daarom ook overgaan tot sluiting van de kantine op bepaalde avonden. Laten we er met z’n allen aan werken om dat te voorkomen.

  Toch een positief geval, wat doen we?

  Mocht er zich in een van onze elftallen toch iemand positief testen voor Corona en met andere spelers in aanraking zijn geweest, zullen we de protocollen van de GGD volgen t.a.v. bron & contact-onderzoek. Uiteraard wordt daar via de website en diverse app-groepen dan snel over gecommuniceerd.

   

  Dank voor jullie medewerking!

  Namens het bestuur van Jan van Arckel,

  Wim van Roekel

   

  Richtlijnen algemeen:

  -          Blijf thuis bij klachten en laat je testen;

  -          Pas hygiëne toe;

  -          Houd 1,5 meter afstand;

  -          Vermijd drukte.

  -          Het is (bovendien) verboden in de publieke ruimte of in een besloten plaats in groepsverband te zingen of te schreeuwen.

  -          Kinderen t/m 12 jaar hoeven ten opzichte van niemand 1,5m afstand te houden;

  -          Kinderen van 13 t/m 17 jaar hoeven geen 1,5m afstand te houden onderling, maar wel ten opzichte van volwassenen;

  -          Houd ook langs de lijn afstand van elkaar.

   

  Richtlijnen in de kantine:

  -          De kantine mag alleen worden betreden als je klachtenvrij bent;

  -          De ingang van de kantine is bij het dranghek (dus NIET de deur bij het halletje en de WC)

  -          Bij binnen komst dient iedereen zich te registeren op het formulier;

  -          Handen dienen ontsmet te worden;

  -          Binnen houdt iedereen zoveel mogelijk afstand;

  -          Na een wc-bezoek was je je handen of ontsmet je ze;

  -          De uitgang is de deur bij het halletje (dus NIET de deur waar je door naar binnen komt).

   

  Richtlijnen kleedkamers:

  -          Jeugdteams krijgen één kleedkamer toegewezen;

  -          Seniorenteams krijgen ook één kleedkamer toegewezen en kunnen vragen om een tweede kleedkamer als daar behoefte voor is en er plek is;

  -          Probeer het douche en de tijd in de kleedkamer zoveel mogelijk te beperken.

  -          Houdt de looppaden langs de kleedkamers vrij zodat niemand door een menigte hoeft te lopen (dus geen after party voor de deur van de kleedkamer);

  -          Betreed en verlaat het hoofdveld via de poort in de hoek van het veld, zodat je niet over het terras hoeft (dit is sowieso al een regel maar daar wordt niet echt aan gehouden).

   

  Richtlijnen coronabesmetting binnen de club:

  -          Als er binnen de club iemand positief getest wordt zullen wij de richtlijnen van de KNVB opvolgen.

  -          Op dit moment is dat: de GGD bepaalt basis van bron- en contactonderzoek de gevolgen voor de rest van het team. (Voor het meest recente advies wordt de site van de KNVB en het RIVM geraadpleegd.)

   

   

   

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide